A Dermie To Be
<iframe src="http://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=3054107564476057249&blogName=origamyie.blogspot.com&publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&navbarType=BLACK&layoutType=CLASSIC&homepageUrl=http%3A%2F%origamyie.blogspot.com%2F&searchRoot=http%3A%2F%origamyie.blogspot.com%2Fsearch" height="30px" width="100%" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" id="navbar-iframe" frameborder="0"></iframe> <div id="space-for-ie"></div> <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1194421799807998293\x26blogName\x3dd3lici0us+i+my+m3+mINe...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://d3lici0usimym3mine.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://d3lici0usimym3mine.blogspot.com/\x26vt\x3d1002682920528396502', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
>> Song playing:
3RD YEAR SOHBITIK!!JOM BUAT PAST YEAR QUEST!!MANSOURA UNI (CONV)
Bop, bop, bop to the top.


since byk sillabus dh dikeluarkan.n jadual exam tidak akn ditunda,
so da cdgn ckit. seperti setiap tahun sebelum ni sy serta rakan2 ada membuat modul jawapan kami sendiri utk setiap soklan past year.
pada tahun ini, rasa cam nak bgi byk 'GENG2' bt jwpn ni...
supaya jawapan2 tersebut DAPAT DISIAPKAN dlm jangka masa 2MINGGU.insya-ALLAH.. kalo korang sudi nk tmbhkan ilmu,mantapkan skill essay,
n tidak hanya mengharap 'durian runtuh' ja..
.
JOINLA KAMI2...

dalam PLAN,akan bermula ujung bulan 3 nih..
so sapa2 yg berminat kasi inbox kt FB sy..-NURHAFIZAH SAHIDAN

P/S:Modul jwpn mestilah

1.Ringkas

2.Tulisan difahami


3.Jgn salin balik suma ayat.Huraikan ke arah yg lebih mudah


4.Susun jwpn dlm cara yg mudah diingat suma


Kalo siap awal,insya-Allah..sy ingin 'taip' jwpn anda semula ke dalam komputer.supaya kita semua dapat berkongsi dgn lebih teratur dan cepat

yg nk JOIN ,plg lewat inform 25/3.tenkiu


-INI BKN SHORCUT UTK BERJAYA TPI BKN JUGA SIMPANG UTK GAGAL-
0 comments


WELCOME TO MY BLOG
follow itツ